Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości i 1 użytkownik 

SIATKI CENTYLOWE

Siatka centylowa jest jedną z metod obiektywnej oceny rozwoju fizycznego dzieci, w stosunku do danych statystycznych dla dzieci i młodzieży z danego kraju lub regionu. Najczęściej oceniany jest przebieg wzrostu, przyboru masy ciała i przyrostu obwodu głowy. Przedstawia je się w postaci wykresu. W przypadku siatek centylowych dla wysokości ciała na oś poziomą naniesiony jest wiek dziecka a na oś pionową wzrost. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla grupy kilku tysięcy dzieci i młodzieży, na siatce centylowej wyznaczono siedem linii. Najwyżej biegnie linia 97 centyla - oznacza ona, że  97% dzieci ma niższy wzrost. Naniżej biegnie linia 3 centyla - oznacza ona, że  Tylko 3% dzieci ma niższy wzrost. Wewnętrzne linie oznaczają 90, 75, 50, 25 i 10 centyl. Przestrzenie pomiędzy liniami nazywane są kanałami centylowymi. Za normę uważa się obszar między 3 a 97 centylem, przy czym ważne jest, aby krzywa rozwoju dziecka utrzymywała się mniej więcej w tym samym kanale centylowym

 

NASI PRZYJACIELE: