PRZYCZYNY

Przyczyn niedoboru wzrostu u dzieci może być bardzo wiele. Proces wzrastania zależy bowiem od czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Do tych pierwszych należą uwarunkowania genetyczne (związane z rasą, płcią). Najważniejszym czynnikiem zewnętrznym jest odżywianie. Niedożywienie ilościowe i/lub jakościowe, czyli niedostateczne dostarczenie organizmowi witamin, białka i soli mineralnych, jest na świecie najczęstszą przyczyną niedoboru wzrostu i zmniejszenia szybkości wzrastania. Ważnym i niezależnym czynnikiem jest układ hormonalny, który pełni istotną funkcję w procesie wzrastania i dojrzewania. W okresie płodowym zasadnicza rolę odgrywają czynniki wzrostowe (IGF-1 i inne), a także insulina, po urodzeniu – hormon wzrostu, IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostowy) i IGFBP-3 (białko wiążące IGF) oraz hormony tarczycy. W okresie dojrzewania dodatkowy wpływ mają hormony płciowe.

W poszukiwaniu przyczyn niskorosłości należy uwzględnić również czynniki środowiskowe, które wpływając na ogólny stan zdrowia, pośrednio oddziałują na metabolizm i proces wzrostu. Okazuje się, że duży wpływ ma tzw. deprywacja emocjonalna. Przeprowadzone obserwacje potwierdziły, że dzieci pozbawione poczucia bezpieczeństwa, mające problemy rodzinne - gorzej rosną.

Innymi przyczynami mogą być choroby, które przebiegają bez zaburzeń wydzielania hormonów,  jak na przykład uwarunkowany genetycznie zespół Turnera czy też przewlekła niewydolność nerek.

Niskorosłość towarzyszy również wielu innym chorobom: chromosomowym (np. zespół Downa), zaburzeniom hormonalnym (najczęściej somatotropinowa niedoczynność przysadki), przewlekłym chorobom układu pokarmowego (np. celiakia).

Obecnie znanych jest ok. 1000 chorób, które mogą skutkować niskorosłością. Nie sposób ich wszystkich opisać, jednak chcielibyśmy zapoczątkować bazę schorzeń związanych z niskorosłością. Zdarza się, że są to przypadki bardzo rzadkie, wykrywane i leczone za granicą, dlatego nasza baza pozostaje otwarta i uzupełniana będzie na bieżąco, w zależności od sygnałów, które będą docierać do nas. Zachęcamy do uzupełniania naszej bazy.

 

NASI PRZYJACIELE: