Naszą witrynę przegląda teraz 97 gości 

DEFINICJA

Niskorosłość zwana inaczej niedoborem wzrostu to zaburzenie wzrastania, które ocenia się na podstawie porównań z dziećmi tej samej płci i w tym samym wieku. Za niskorosłe uważa się takie dziecko, którego wzrost jest niższy od wartości 3 centyla dla danej populacji lub niższy o dwa lub więcej kanały centylowe w porównaniu do średniego wzrostu rodziców, także określonego w wartościach centylowych.

 

NASI PRZYJACIELE: